Co to jest piąty stan materii?

Westend61/Brand X Pictures/Getty Images

Piątym stanem materii jest kondensacja Bosego-Einsteina, czyli gazowa nadciek utworzona przez atomy schłodzone prawie do zera absolutnego. Teoria została zaproponowana przez Satyndrę Bose i Alberta Einsteina w latach dwudziestych.Chociaż teoria została zaproponowana w latach dwudziestych XX wieku, proces nie został pomyślnie zrealizowany aż do 1995 roku przez Erica Cornella i Carla Wiemana z University of Colorado. Eksperyment przeprowadzono przy użyciu gazu rubidowego schłodzonego do 170 nanokelwinów. Po schłodzeniu do tej temperatury atomy zapadają się do najniższego stanu kwantowego, który wytwarza tak zwany nadciekły. Kiedy atomy osiągną tę temperaturę, tracą prawie całą swoją energię i nie mogą się już poruszać. Ponieważ nie są w stanie się poruszać, zaczynają się zbijać. Zlepianie występuje, ponieważ atomy nie mogą już przenosić energii i mają te same właściwości i poziomy. Czasami jest to również określane jako superatom. Ten nowy stan materii wytworzył szeroką gamę izotopów, chociaż te izotopy i inne twory, takie jak zdegenerowane gazy, są bardzo delikatne. Najmniejszy wzrost temperatury może spowodować ich ogrzanie powyżej progu i ponowne stanie się normalnymi gazami. Kondensaty te są proponowane do wielu nowych zastosowań, takich jak technologie spowalniające światło lub zapobiegające ukrywaniu się.