Jaka jest różnica między anodą a katodą?

DuFF/CC-BY-SA 2.0

Anoda i katoda to dwa rodzaje zacisków w urządzeniu elektronicznym. Katoda to zacisk, w którym prąd opuszcza urządzenie elektroniczne. Anoda to zacisk, w którym prąd przepływa do urządzenia elektronicznego. Prąd elektryczny to ilość ładunku, która przechodzi przez ustalony punkt w jednej jednostce czasu.W standardowym akumulatorze, takim jak akumulator do latarki typu D, anoda jest biegunem dodatnim, a katoda biegunem ujemnym. Anoda baterii bierze udział w reakcji utleniania. Elektrony znajdujące się w anodzie są przenoszone do elektrolitu w wyniku tej reakcji. Katoda baterii bierze udział w reakcji redukcji. Powoduje to, że katoda uzyskuje elektrony z elektrolitu. Nadmiar elektronów w katodzie jest wypychany przez obwód iz powrotem do anody. Elektrony są naładowane ujemnie i są odpychane przez ujemnie naładowaną katodę. Siła tego odpychania nazywana jest napięciem.

W innych urządzeniach elektronicznych polaryzacja jest odwrócona. Anoda jest biegunem ujemnym, a katoda biegunem dodatnim. Przepływ prądu pozostaje taki sam. Prąd zawsze wypływa z katody do anody.