Jakie są pierwsze sześć liczb kwadratowych?

jeszcze mniej/CC-BY 2,0

Pierwsze sześć liczb kwadratowych to 1, 4, 9, 16, 25 i 36. Liczba kwadratowa lub idealny kwadrat to liczba całkowita, która jest kwadratem liczby całkowitej. Innymi słowy, jest to iloczyn pewnej liczby całkowitej z samym sobą.Zwykły zapis wzoru na kwadrat liczby n nie jest iloczynem n?×?n, ale równoważnym wykładnikiem n do potęgi 2, zwykle wymawianym jako „n do kwadratu”. Nazwa „kwadratowa liczba” pochodzi od nazwy kształtu.

Liczby kwadratowe nie są ujemne. Innym sposobem powiedzenia, że ​​(nieujemna) liczba jest liczbą kwadratową, jest to, że jej pierwiastki kwadratowe są liczbami całkowitymi. Dodatnia liczba całkowita, która nie ma idealnych dzielników kwadratowych poza 1, nazywana jest bezkwadratową.

Jednostkę pola definiuje się jako pole kwadratu jednostkowego (1?×?1). Liczba kwadratowa to także suma dwóch kolejnych liczb trójkątnych. Suma dwóch kolejnych liczb kwadratowych jest wyśrodkowaną liczbą kwadratową. Każdy nieparzysty kwadrat jest również wyśrodkowaną liczbą ośmiokątną. Liczba kwadratowa ma również nieparzystą liczbę dodatnich dzielników, podczas gdy inne liczby naturalne mają parzystą liczbę dodatnich dzielników. Pierwiastek całkowity jest jedynym dzielnikiem, który łączy się ze sobą, aby otrzymać liczbę kwadratową, podczas gdy inne dzielniki występują w parach.