Jakie są obowiązki powiernika w kościele baptystów?

Bob Pool/Photograph's Choice/Getty Images

Podstawowym obowiązkiem powierników kościoła baptystycznego jest nadzorowanie finansowych aspektów funkcjonowania kościoła. Powiernicy działają również jako łączniki między członkami kongregacji kościelnej a przywódcami kościelnymi, reprezentując i wyrażając interesy kongregacji. Jeśli kościół musi wybrać członków specjalnego komitetu lub zatrudnić nowy personel, najpierw konsultuje się z radą powierniczą.Obowiązki finansowe rady powierniczej obejmują upewnienie się, że kościół może osiągnąć swoje roczne cele finansowe. Powiernicy są konsultowani, zanim kościół zawrze kontrakt lub porozumienie finansowe i mają oni prawo negocjować pensje pracowników kościoła. Często jednemu lub dwóm powiernikom powierza się obowiązki skarbnika lub księgowego, a ich zadaniem jest przygotowywanie regularnych raportów finansowych o stanie Kościoła.

Powiernicy kościoła baptystów mają obowiązki związane z utrzymaniem majątku kościelnego i posługiwaniem. Pomagają rozwijać nowe służby i programy pomocowe, zajmują się opiniami i obawami członków kongregacji oraz działają na rzecz promowania kościelnych zbiórek pieniędzy i nowych zajęć lub programów. Powiernicy pracują również nad utrzymaniem budynków kościelnych i majątku. Często są odpowiedzialni za otwieranie i zamykanie kościoła przed i po specjalnych wydarzeniach. Często nadzorują imprezy organizowane przez organizacje wynajmujące kościół.