Jak zapłacić za kartę Shell Gas Online?

AllieKF/CC-BY-SA 2.0

Zapłać rachunek karty paliwowej Shell przez Internet, logując się na wspólnej stronie Shell z Citibankiem. Na tej stronie dostępne są również funkcje zarządzania kontem i planowania płatności.Shell oferuje zarówno kredytowe, jak i niekredytowe karty gazowe. Niekredytowe karty gazowe to karty podarunkowe z możliwością ponownego napełnienia, które można przedpłacić online. Od 2015 r. karty kredytowe Shell obejmują Drive for Five, Platinum MasterCard oraz karty komercyjne i flotowe. Drive for Five to karta gazowa Shell, podczas gdy MasterCard to standardowa karta kredytowa, której można używać do zakupów u każdego akceptującego ją sprzedawcy.

Inny rodzaj markowej karty Shell, karta Shell Saver, nie wiąże się z saldem i dlatego nie można płacić online. Karty oszczędnościowe są powiązane z rachunkiem bankowym klienta i pobierają środki bezpośrednio z tego rachunku. Korzystanie z karty Saver daje zniżkę na zakupy gazu Shell.

Rachunki za gaz Shell można również płacić telefonicznie i pocztą w USA. Shell utrzymuje specjalny adres do wysyłania płatności nocnych na kontach Shell MasterCard, ale ta funkcja nie jest dostępna dla kart gazowych lub kart flotowych. Każda z tych kart ma ogólny adres pocztowy do dokonywania płatności. Shell zaleca odczekanie od pięciu do siedmiu dni w przypadku wysłania płatności pocztą, która nie odbywa się w trybie nocnym.