Jak znaleźć kolejne liczby nieparzyste?

carbonnyc/CC-BY 2,0

Kolejne liczby nieparzyste to dowolne dwie liczby nieparzyste, pomiędzy którymi znajduje się tylko jedna liczba parzysta. Aby znaleźć parę kolejnych liczb nieparzystych po podaniu ich sumy, ustaw równanie 2x + 2, aby równało się sumie. Rozwiąż to dla zmiennej „x”.  1. Oznacz liczby nieparzyste zmiennymi

    Użyj litery „x”, aby zastąpić dowolną liczbę nieparzystą. Wtedy x + 2 będzie kolejną liczbą nieparzystą.

  2. Skonfiguruj równanie

    Dodaj te dwie zmienne razem, aby zrównać się z ich sumą, którą reprezentuje zmienna „y”. x + x + 2 = y To równanie można uprościć do 2x + 2 = y.

  3. Rozwiąż równanie na „x”

    Wpisz sumę dla zmiennej „y” i rozwiąż równanie dla „x”. 2x + 2 = 228 Rozwiązanie tego równania dla „x” pokazuje, że jest ono równe 113. Oznacza to, że dwie kolejne liczby nieparzyste to 113 i 115.